Logo

  مواد اولیه شیمیایی

  اسید سولفوریک

  اسید سولفوریک

  ارائه انواع اسید سولفوریک در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  متانول

  متانول

  ارائه انواع متانول در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  اسید سولفونیک

  اسید سولفونیک

  ارائه انواع اسید سولفونیک در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  مونواستئارات

  مونواستئارات

  ارائه انواع مونواستئارات در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  اسید سولفامیک

  اسید سولفامیک

  ارائه انواع اسید سولفامیک در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  سدیم آلومینات

  سدیم آلومینات

  ارائه انواع سدیم آلومینات در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  لورامید

  لورامید

  ارائه انواع لورامید در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  اسید چرب تالو

  اسید چرب تالو

  ارائه انواع اسید چرب تالو در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  صابون مول ۶

  صابون مول ۶

  ارائه انواع صابون مول ۶ در گروه تولیدی بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  سود مایع

  سود مایع

  ارائه انواع سود مایع در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  صابون مول ۱۰

  صابون مول ۱۰

  ارائه انواع صابون مول ۱۰ در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  گلوکونات سدیم

  گلوکونات سدیم

  ارائه انواع گلوکونات سدیم در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  سولفات سدیم

  سولفات سدیم

  ارائه انواع سولفات سدیم در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  سولفات آمونیوم

  سولفات آمونیوم

  ارائه انواع سولفات آمونیوم در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  پارافین

  پارافین

  ارائه انواع پارافین در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  متابی‌سولفیت سدیم

  متابی‌سولفیت سدیم

  ارائه انواع متابی‌سولفیت سدیم توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  سولفات آهن

  سولفات آهن

  ارائه انواع سولفات آهن توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  تالک

  تالک

  ارائه انواع تالک توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  تگزاپون 70 درصد

  تگزاپون 70 درصد

  ارائه انواع تگزاپون 70 درصد در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  سولفات آلومینیوم

  سولفات آلومینیوم

  ارائه انواع سولفات آلومینیوم در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  اوره

  اوره

  ارائه انواع اوره در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ردیف نام محصول اطلاعات و آنالیز
  1

  انواع ضد کف ها

  نمایش جزئیات
  2

  مونو اتانول آمین

  نمایش جزئیات
  3

  کائولین

  نمایش جزئیات
  4

  پی ایی جی

  نمایش جزئیات
  5

  اسید استیک

  نمایش جزئیات
  6

  دی اتانول آمین

  نمایش جزئیات
  7

  فرمالین %۳۷

  نمایش جزئیات
  8

  ام ایی جی

  نمایش جزئیات
  9

  اسید سیتریک

  نمایش جزئیات
  10

  تری اتانول آمین

  نمایش جزئیات
  11

  گوگرد صنعتی، نفتی و گازی

  نمایش جزئیات
  12

  دی اُ پی

  نمایش جزئیات
  13

  اسید سولفوریک

  نمایش جزئیات
  14

  روغن کرچک

  نمایش جزئیات
  15

  متانول

  نمایش جزئیات
  16

  سویامید

  نمایش جزئیات
  17

  اسید سولفونیک

  نمایش جزئیات
  18

  بوتیل گلیکول

  نمایش جزئیات
  19

  گلیسیرین

  نمایش جزئیات
  20

  مونو استئارات

  نمایش جزئیات
  21

  اسید سولفامیک

  نمایش جزئیات
  22

  سدیم آلومینات

  نمایش جزئیات
  23

  هگزامتافسفات سدیم

  نمایش جزئیات
  24

  دی استئارات

  نمایش جزئیات
  25

  اسید استئاریک

  نمایش جزئیات
  26

  سود کاستیک

  نمایش جزئیات
  27

  لورامید

  نمایش جزئیات
  28

  کربنات سدیم سبک

  نمایش جزئیات
  29

  اسید فرمیک

  نمایش جزئیات
  30

  سدیم هیدرو سولفیت

  نمایش جزئیات
  31

  کریستال ملامین

  نمایش جزئیات
  32

  کربنات کلسیم

  نمایش جزئیات
  33

  اسید چرب تالو

  نمایش جزئیات
  34

  پلی وینیل الکل

  نمایش جزئیات
  35

  صابون مول ۶

  نمایش جزئیات
  36

  سود مایع

  نمایش جزئیات
  37

  اسید چرب سویا

  نمایش جزئیات
  38

  بیکربنات سدیم

  نمایش جزئیات
  39

  صابون مول ۱۰

  نمایش جزئیات
  40

  گلوکونات سدیم

  نمایش جزئیات
  41

  اسید هیدروکلریدریک ۳۳%

  نمایش جزئیات
  42

  سولفات سدیم

  نمایش جزئیات
  43

  ستیل الکل

  نمایش جزئیات
  44

  پلی نفتالین سولفونات

  نمایش جزئیات
  45

  کوکو آمیدوپروپیل بتائین

  نمایش جزئیات
  46

  سولفات آمونیوم

  نمایش جزئیات
  47

  پارافین مایع

  نمایش جزئیات
  48

  متابی سولفیت سدیم

  نمایش جزئیات
  49

  تگزاپون صدفی

  نمایش جزئیات
  50

  سولفات آهن

  نمایش جزئیات
  51

  پارافین جامد

  نمایش جزئیات
  52

  تالک

  نمایش جزئیات
  53

  تگزاپون N70

  نمایش جزئیات
  54

  سولفات آلومینیوم

  نمایش جزئیات
  55

  اس ال اس

  نمایش جزئیات
  56

  اوره

  نمایش جزئیات

   

  فرم ارسال نظر

  پاسخ دادن به :

  در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
  اعتبارسنجی فرم موفق بود!
  نظرات کاربران