Logo

  سموم و کشاورزی

  1. گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند
  2. لیست محصولات
  3. سموم و کشاورزی
  مونو آمونیم فسفات

  مونو آمونیم فسفات

  ارائه انواع مونو آمونیم فسفات توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  مونو پتاسیم فسفات

  مونو پتاسیم فسفات

  ارائه انواع مونو پتاسیم فسفات در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  مولیبدات سدیم

  مولیبدات سدیم

  ارائه انواع مولیبدات سدیم توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  مونو اتانول آمین

  مونو اتانول آمین

  ارائه انواع مونو اتانول آمین توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  تری اتانول آمین

  تری اتانول آمین

  ارائه انواع تری اتانول آمین توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ردیف نام محصول اطلاعات و آنالیز
  1

  سود پرک

  نمایش جزئیات
  2

  پارافین

  نمایش جزئیات
  3

  ادتئا ۲ سدیم

  نمایش جزئیات
  4

  آب اکسیژنه

  نمایش جزئیات
  5

  ادتئا ۴ سدیم

  نمایش جزئیات
  6

  سی ام سی

  نمایش جزئیات
  7

  اسید فسفریک

  نمایش جزئیات
  8

  مونو آمونیم فسفات

  نمایش جزئیات
  9

  اسید استیک

  نمایش جزئیات
  10

  دی آمونیم فسفات

  نمایش جزئیات
  11

  اسید بوریک

  نمایش جزئیات
  12

  مونو پتاسیم فسفات

  نمایش جزئیات
  13

  اسید سیتریک

  نمایش جزئیات
  14

  هیدروکسید پتاسیم

  نمایش جزئیات
  15

  اسید سولفوریک

  نمایش جزئیات
  16

  کربنات پتاسیم

  نمایش جزئیات
  17

  سولفات مس

  نمایش جزئیات
  18

  کربنات نیکل

  نمایش جزئیات
  19

  کلات آهن

  نمایش جزئیات
  20

  اگزالیک

  نمایش جزئیات
  21

  مولیبدات سدیم

  نمایش جزئیات
  22

  سولفات منگنز

  نمایش جزئیات
  23

  اوره

  نمایش جزئیات
  24

  منیزیم کلراید

  نمایش جزئیات
  25

  کلرید پتاسیم

  نمایش جزئیات
  26

  سولفات پتاسیم

  نمایش جزئیات
  27

  سولفات منیزیم

  نمایش جزئیات
  28

  نیترات پتاسیم

  نمایش جزئیات
  29

  نیترات نیکل

  نمایش جزئیات
  30

  نیترات منیزیم

  نمایش جزئیات
  31

  نیترات سدیم

  نمایش جزئیات
  32

  نیترات کلسیم

  نمایش جزئیات
  33

  مونو اتانول آمین

  نمایش جزئیات
  34

  دی اتانول آمین

  نمایش جزئیات
  35

  تری اتانول آمین

  نمایش جزئیات
  36

  فنل

  نمایش جزئیات

   

  فرم ارسال نظر

  پاسخ دادن به :

  امتیار خود را ثبت کنید

  در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
  اعتبارسنجی فرم موفق بود!
  نظرات کاربران

  ستایش

  درود بر شما، بهترینا رو براتون آرزو میکنم

  پاسخ
  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  ممنون و همچنین برای شما

  پاسخ