فوریه 16, 2021

دیسپرس کننده نساجی

دیسپرس کننده نساجی، خاصیت آنتی الیگومری داشته و از تجمع رنگ در جداره ها و نازل های دستگاه رنگرزی خودداری کرده و تاثیر آن در دمای […]
نوامبر 14, 2020
blank

دیسپرسانت

دیسپرس کننده یا دیسپرسانت: ماده پراکنده کننده، دیسپرس کننده، دیسپرسانت، پخش کننده یا عامل پراکندگی ماده ای است که به طور معمول مانند سورفکتانت عمل می […]