فوریه 16, 2021

دیسپرس کننده نساجی

دیسپرس کننده نساجی، خاصیت آنتی الیگومری داشته و از تجمع رنگ در جداره ها و نازل های دستگاه رنگرزی خودداری کرده و تاثیر آن در دمای […]
نوامبر 15, 2020

دیسپرس کننده و یکنواخت کننده

DK-70   مشخصات ظاهری شکل ظاهری مایع ویسکوز قهوه ای رنگ PH ٧~٨ ماهیت یونی آنیونیک – نانیونیک خاصیت حل شوندگی به هر نسبتی در آب […]
نوامبر 14, 2020

دیسپرسانت

دیسپرس کننده یا دیسپرسانت: ماده پراکنده کننده، دیسپرس کننده، دیسپرسانت، پخش کننده یا عامل پراکندگی ماده ای است که به طور معمول مانند سورفکتانت عمل می […]