سولفامیک اسید فروش
فوریه 17, 2021

اسید سولفامیک

این ماده یک اسید قوی است که با نام هایی نظیر سولفامیدیک اسید، آمیدوسولفونیک اسید، آمیدوسولفوریک اسید شناخته می شود. اسید سولفامیک توانایی تشکیل نمک سولفامات […]