نوامبر 14, 2020

ضد کف الکلی ISD-400

نام محصول: ضد کف الکلی ISD-400 فرمول شیمیایی محصول: C8H18O بسته بندی: بشکه های 50، 100 و 200 کیلوگرمی ضد کف الکلی ISD 400 آنتی فوم […]
نوامبر 14, 2020
ضد کف

ضد کف (آنتی فوم و دیفومر)

نوامبر 14, 2020 ضد کف الکلی ISD-400 اطلاعات بیشتر نوامبر 14, 2020 ضد کف غیر سیلیکونی اطلاعات بیشتر نوامبر 14, 2020 ضد کف سیلیکونی اطلاعات بیشتر […]