Logo

  ضد کف (آنتی فوم و دیفومر)

  ضد کف سیلیکونی ISD-2200HT

  ضد کف سیلیکونی ISD-2200HT

  ارائه ضد کف سیلیکونی ISD-2200HT توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ضد کف سیلیکونی ISD-150

  ضد کف سیلیکونی ISD-150

  ارائه ضد کف سیلیکونی ISD-150 در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ضد کف سیلیکونی ISD-300

  ضد کف سیلیکونی ISD-300

  ارائه ضد کف سیلیکونی ISD-300 در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ضد کف پودری ISD-500S

  ضد کف پودری ISD-500S

  ارائه ضد کف پودری ISD-500 توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ضد کف سیلیکونی کنز ISD-700

  ضد کف سیلیکونی کنز ISD-700

  ارائه انواع ضد کف سیلیکونی کنز ISD-700 در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ضد کف سیلیکونی ISD-100

  ضد کف سیلیکونی ISD-100

  ارائه انواع ضد کف سیلیکونی ISD-100 در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ضد کف سیلیکونی ISD-200

  ضد کف سیلیکونی ISD-200

  ارائه انواع ضد کف سیلیکونی ISD-200 در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ضد کف الکلی ISD-400

  ضد کف الکلی ISD-400

  ارائه انواع ضد کف الکلی ISD-400 در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ضد کف سیلیکونی ISD-600

  ضد کف سیلیکونی ISD-600

  ارائه انواع ضد کف سیلیکونی ISD-600 در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ضد کف سیلیکونی ISD-700W

  ضد کف سیلیکونی ISD-700W

  ارائه انواع ضد کف سیلیکونی ISD-700W در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  ردیف نام محصول اطلاعات و آنالیز
  1

  ضد کف سیلیکونی ISD-2200HT

  نمایش جزئیات
  2

  ضد کف سیلیکونی ISD-150

  نمایش جزئیات
  3

  ضد کف سیلیکونی ISD-300

  نمایش جزئیات
  4

  ضد کف پودری ISD-500S

  نمایش جزئیات
  5

  ضد کف سیلیکونی کنز ISD-700

  نمایش جزئیات
  6

  ضد کف سیلیکونی ISD-100

  نمایش جزئیات
  7

  ضد کف سیلیکونی ISD-200

  نمایش جزئیات
  8

  ضد کف الکلی ISD-400

  نمایش جزئیات
  9

  ضد کف سیلیکونی ISD-600

  نمایش جزئیات
  10

  ضد کف سیلیکونی ISD-700W

  نمایش جزئیات

   

  فرم ارسال نظر

  پاسخ دادن به :

  در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
  اعتبارسنجی فرم موفق بود!
  نظرات کاربران