Logo

  رنگ و رزین

  1. گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند
  2. لیست محصولات
  3. رنگ و رزین
  ایزو پروپیل الکل

  ایزو پروپیل الکل

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده انواع ایزو پروپیل الکل

  جزئیات
  رزین کوپلیمر

  رزین کوپلیمر

  ارائه انواع رزین کوپلیمر توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  متیلن کلراید

  متیلن کلراید

  ارائه انواع متیلن کلراید توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  رزین آکریلیک

  رزین آکریلیک

  ارائه انواع رزین آکریلیک توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  بوتیل گلایکول

  بوتیل گلایکول

  ارائه انواع بوتیل گلایکول توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  پترو رزین

  پترو رزین

  ارائه انواع پترو رزین توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  دواتیل هگزانول

  دواتیل هگزانول

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده انواع دواتیل هگزانول

  جزئیات
  کبالت

  کبالت

  ارائه انواع کبالت توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  نرمال بوتانول

  نرمال بوتانول

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده انواع نرمال بوتانول

  جزئیات
  سرب

  سرب

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده سرب در سراسر ایران

  جزئیات
  ایزو بوتانول

  ایزو بوتانول

  ارائه انواع ایزو بوتانول توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  انیدیرید فتالیک

  انیدیرید فتالیک

  ارائه انواع انیدیرید فتالیک توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  حلال بی بو

  حلال بی بو

  ارائه انواع حلال بی بو توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  اتیل استات

  اتیل استات

  ارائه انواع اتیل استات توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  تیلوز

  تیلوز

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده انواع تیلوز

  جزئیات
  بوتیل استات

  بوتیل استات

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده بوتیل استات به صورت بازرگانی می باشد. این ماده یک مدل ترکیب شیمیایی بوده که عموما از آن به عنوان حلال

  جزئیات
  رزین همو پلیمر

  رزین همو پلیمر

  ارائه انواع رزین همو پلیمر توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  متیل استات

  متیل استات

  ارائه انواع متیل استات توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  پر کلر اتیلن

  پر کلر اتیلن

  ارائه انواع پر کلر اتیلن توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  اسید آکریلیک

  اسید آکریلیک

  ارائه انواع اسید آکریلیک توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  سیکلو هگزانون

  سیکلو هگزانون

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده انواع سیکلو هگزانون

  جزئیات
  بوتیل اکریلات

  بوتیل اکریلات

  ارائه انواع بوتیل اکریلات توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  حلال 402، 410 و حلال ویژه

  حلال 402، 410 و حلال ویژه

  حلال های 402 و 410 و حلال ویژه جزء مواد های آروماتیک است که شامل وایت اسپریت ها (White Spirit) است. معمولا از این ماده در صنعت رنگ و رزین ها استفاده میشود. مولکول های این

  جزئیات
  تولوئن

  تولوئن

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده انواع تولوئن

  جزئیات
  استون

  استون

  ارائه انواع استون توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  اتانول

  اتانول

  ارائه انواع اتانول توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  رزین اپوکسی

  رزین اپوکسی

  ارائه انواع رزین اپوکسی توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  تیتان

  تیتان

  ارائه انواع تیتان در گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  خشک کن ها یا همان حلالهای آلی فرار

  خشک کن ها یا همان حلالهای آلی فرار

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده انواع خشک کن ها یا همان حلالهای آلی فرار

  جزئیات
  پلی وینیل الکل

  پلی وینیل الکل

  ارائه انواع پلی وینیل الکل توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  مونو اتیلن گلایکول

  مونو اتیلن گلایکول

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده انواع مونو اتیلن گلایکول

  جزئیات
  اتیل اکریلات

  اتیل اکریلات

  ارائه انواع اتیل اکریلات توسط گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  جزئیات
  بوتیل دی گلایکول

  بوتیل دی گلایکول

  بوتیل دی گلایکول مایع روشن و بی رنگی با بوی ملایم است که نقطه جوش بالایی دارد که خواص مشترکی با بوتیل گلایکول دارد و تفاوت آن در تبخیر آرام تر می باشد

  جزئیات
  ردیف نام محصول اطلاعات و آنالیز
  1

  ایزوپروپیل الکل

  نمایش جزئیات
  2

  رزین کوپلیمر

  نمایش جزئیات
  3

  متیلن کلراید

  نمایش جزئیات
  4

  رزین اکریلیک

  نمایش جزئیات
  5

  بوتیل گلایکول

  نمایش جزئیات
  6

  پترورزین

  نمایش جزئیات
  7

  دواتیل هگزانول

  نمایش جزئیات
  8

  کبالت

  نمایش جزئیات
  9

  نرمال بوتانول

  نمایش جزئیات
  10

  سرب

  نمایش جزئیات
  11

  ایزو بوتانول

  نمایش جزئیات
  12

  انیدرید فتالیک

  نمایش جزئیات
  13

  حلال بی بو

  نمایش جزئیات
  14

  اتیل استات

  نمایش جزئیات
  15

  تیلوز

  نمایش جزئیات
  16

  بوتیل استات

  نمایش جزئیات
  17

  رزین هموپلیمر

  نمایش جزئیات
  18

  متیل استات

  نمایش جزئیات
  19

  پر کلر اتیلن

  نمایش جزئیات
  20

  اسید آکریلیک

  نمایش جزئیات
  21

  سیکلو هگزانون

  نمایش جزئیات
  22

  بوتیل آکریلیک

  نمایش جزئیات
  23

  حلال ۴۰۲ - ۴۱۰ - ویژه

  نمایش جزئیات
  24

  دواتیل هگزین اکریلات

  نمایش جزئیات
  25

  تولوئن

  نمایش جزئیات
  26

  متانول

  نمایش جزئیات
  27

  استون

  نمایش جزئیات
  28

  اتانول

  نمایش جزئیات
  29

  رزین اپوکسی

  نمایش جزئیات
  30

  MEK

  نمایش جزئیات
  31

  تیتان

  نمایش جزئیات
  32

  DOP

  نمایش جزئیات
  33

  خشک کن ها

  نمایش جزئیات
  34

  متیل متا اکریلات

  نمایش جزئیات
  35

  کربنات کلسیم

  نمایش جزئیات
  36

  پلی وینیل الکل

  نمایش جزئیات
  37

  مونواتیلن گلیکول

  نمایش جزئیات
  38

  اتیل اکریلات

  نمایش جزئیات
  39

  بوتیل دی گلایکول

  نمایش جزئیات

   

  فرم ارسال نظر

  پاسخ دادن به :

  امتیار خود را ثبت کنید

  در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
  اعتبارسنجی فرم موفق بود!
  نظرات کاربران

  حسینی

  اتانول بالای ۷۰ درصد مورد نیاز است، موجود دارید؟

  پاسخ
  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند

  سلام، لطفا با یکی از شماره های شرکت تماس بگیرید

  پاسخ