نوامبر 14, 2020
blank

انواع خشک کن ها

ماده خشک کن: ماده خشک کن، ماده‌ای است که برای جذب بخار آب یک محیط بسته مورد مصرف قرار می گیرد. این ماده مرطوب کننده، در […]
نوامبر 14, 2020
blank

انواع کمک منعقد کننده

فوریه 27, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه 27, 2021موضوعات انواع کمک منعقد کننده پلی الکترولیت آیا پسندیدید؟8 7 اطلاعات بیشتر   برای اطلاع از آخرین […]
نوامبر 14, 2020
blank

ضد خوردگی

بازدارنده خوردگی یک ترکیب شیمیایی است که وقتی به مایع یا گاز اضافه شود، میزان خوردگی فلز یا آلیاژ مورد نظر را، کاهش می دهد. اثر […]
نوامبر 14, 2020
انواع اسید

انواع اسید

فوریه 17, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه 17, 2021موضوعات انواع اسید اسید نیتریک آیا پسندیدید؟2 0 اطلاعات بیشترفوریه 3, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه […]
نوامبر 14, 2020
blank

انواع حلال

دسامبر 27, 2020منتشر شده توسط admin در دسامبر 27, 2020موضوعات انواع حلال زایلین آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشترنوامبر 14, 2020منتشر شده توسط admin در نوامبر 14, […]
نوامبر 14, 2020
بایوساید

انواع بایوساید

فوریه 3, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه 3, 2021موضوعات انواع بایوساید بنزالکونیوم کلراید آیا پسندیدید؟1 0 اطلاعات بیشترفوریه 1, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه […]
نوامبر 14, 2020
انواع باز ها

انواع باز ها

انواع باز ها دی آنیون اورتو-دی اتینیل بنزن دی آنیون متا-دی اتینیل بنزن آنیون لیتیم مونوکسید دی آنیون پارا- دی اتینیل بنزن آنیون اتیل متانیدها آنیون […]
نوامبر 14, 2020
blank

انواع فلزات

نوامبر 14, 2020منتشر شده توسط admin در نوامبر 14, 2020موضوعات انواع فلزات تیتان آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشترنوامبر 14, 2020منتشر شده توسط admin در نوامبر 14, […]
نوامبر 14, 2020
blank

انواع منعقد کننده

فوریه 24, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه 24, 2021موضوعات انواع منعقد کننده سولفات آلومینیوم آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشترژانویه 18, 2021منتشر شده توسط admin در […]