دسامبر 30, 2020
دسامبر 30, 2020
ایزوتیازولین

ایزوتیازولین

(Isothiazolinone)   اهمیت ایزوتیازول و ترکیبات حاوی هسته ایزوتیازول طی چند سال اخیر در حال افزایش است. ایزوتیازولین (Isothiazolinone) یک ترکییب شیمیایی آلی حاوی حلقه هتروسیکل است. این […]
دسامبر 30, 2020

دترجنت غیریونی

دترجنت غیریونی چیست؟ مواد شوینده غیر یونی با گروه های هیدروفیلی بدون بار وجود دارند. دترجنت های غیر یونی یا نانیونیک معمولی بر پایه پلی اکسی […]
دسامبر 30, 2020

دترجنت کاتیونی

دترجنت کاتیونی: پاک کننده های کاتیونیک از سال 1935 مورد توجه قرار گرفته‌اند. بخش کاتیونی آن ها خاصیت پاک کنندگی دارد و اثر هیدروفیلیک این عناصر […]