نوامبر 14, 2020

بوتیل اکریلات

مشخصات و کاربرد این ماده با شکل ظاهری مایع بی رنگ و مهمتراینکه به عنوان یک مونومر شناخته می شود ویک مونومر اکریلیکی است که به […]
نوامبر 14, 2020

سیکلو هگزانون

کاربرد و بسته بندی به طور عمده به عنوان یک واسطه در سنتز تایلون و همچنین یک ماده ی فعال در ترکیبا ت ضد قارچی است […]
نوامبر 14, 2020
blank

اسید آکریلیک

مشخصات و کاربرد این ترکیب شکل ظاهری مایع بی رنگ متمایل به آبی دارد که معمولا در صنایع تولید انواع ژل ها،استفاده میشود و معروف ترین […]
نوامبر 14, 2020

پر کلر اتیلن

مشخصات و کاربرد پرکلر اتیلن یا تترا کلرو اتن مایعی بیرنگ که به طو گسترده در خشک شویی پارچه ها مورد استفاده قرار میگیرد.این ماده بوی […]
نوامبر 14, 2020

متیل استات

مشخصات این ماده نوعی استر است با بویی مطبوع شبیه چسب، مایعی شفاف، بی رنگ که قابل اشتعال است و در بیشتر حلال های آلی محلول […]
نوامبر 14, 2020

رزین همو پلیمر

مشخصات و کاربرد این رزین یک رزین امولسیونی بر پایه ی مونومر وینیل استات است که شکل ظاهری مایعی شیری رنگ سفی داردد. این رزین از […]
نوامبر 14, 2020
blank

بوتیل استات

بوتیل استات و کاربرد آن گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند، ارائه دهنده بوتیل استات به صورت بازرگانی می باشد. این ماده یک مدل ترکیب شیمیایی […]
نوامبر 14, 2020

اتیل استات

مشخصات و کاربرد این حلال با شکل ظاهری مایعی خودش که بی رنگ مانند است ، بویی میوه ای دارد و به مقدار کم در آب […]
نوامبر 14, 2020

حلال بی بو

مشخصات و کاربرد این ماده نفت بی بو می باشد که شکل ظاهری این ترکیب مایعی سفید، بی رنگ، و بی بو و کمی سنگین تر […]