فوریه 27, 2021
فوریه 27, 2021

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

پرکلرین یا هیپو کلریت کلسیم، ماده ای است سفید رنگ، دارای خاصیت گند زدایی که جهت ضدعفونی کردن آب، سبزی، میوه، ظروف، حمام، توالت و محل […]
فوریه 27, 2021
پلی الکترولیت

پلی الکترولیت

پلی الکترولیت (Polyelectrolyte) یکی از بهترین و پرکاربردترین فلوکولانت ها،  می باشد که با نام های دیگری نظیر پلی آکریل آمید PAM می باشد که در […]