نوامبر 14, 2020
blank

انواع استات

نوامبر 14, 2020منتشر شده توسط admin در نوامبر 14, 2020موضوعات انواع استات متیل استات آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشترنوامبر 14, 2020منتشر شده توسط admin در نوامبر […]
نوامبر 14, 2020
blank

انواع آمین

آوریل 13, 2021منتشر شده توسط admin در آوریل 13, 2021موضوعات انواع آمین تری اتانول آمین آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشترنوامبر 15, 2020منتشر شده توسط admin در […]
نوامبر 14, 2020
blank

انواع پارافین

فوریه 15, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه 15, 2021موضوعات انواع پارافین پارافین مایع آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشترژانویه 27, 2021منتشر شده توسط admin در ژانویه […]
نوامبر 14, 2020
blank

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت (ماده ای که از پوسته پوسته شدن سطح جلوگیری می کند یا آن را کند می کند). به عنوان یک ماده افزودنی در فرآیند […]
نوامبر 14, 2020
دترجنت

دترجنت

دسامبر 30, 2020منتشر شده توسط admin در دسامبر 30, 2020موضوعات انواع دترجنت دترجنت غیریونی آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشتردسامبر 30, 2020منتشر شده توسط admin در دسامبر […]
نوامبر 14, 2020
blank

دیسپرسانت

دیسپرس کننده یا دیسپرسانت: ماده پراکنده کننده، دیسپرس کننده، دیسپرسانت، پخش کننده یا عامل پراکندگی ماده ای است که به طور معمول مانند سورفکتانت عمل می […]
نوامبر 14, 2020
انواع نرم کن ها

انواع نرم کن ها

ژانویه 26, 2021منتشر شده توسط admin در ژانویه 26, 2021موضوعات انواع نرم کن ها نرم کن سیلیکونی هیدروفیل آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشترژانویه 26, 2021منتشر شده […]
نوامبر 14, 2020
blank

انواع صابون

فوریه 20, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه 20, 2021موضوعات انواع صابون صابون لکه بر آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشترفوریه 20, 2021منتشر شده توسط admin در […]
نوامبر 14, 2020
blank

انواع تگزاپون

فوریه 14, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه 14, 2021موضوعات انواع تگزاپون تگزاپون صدفی آیا پسندیدید؟0 0 اطلاعات بیشترفوریه 8, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه […]