نوامبر 15, 2020

بافر قلیایی پودری

Alkaline Buffer agent پودر قلیایی جهت پروسه های رمق کشی رنگ های راکتیو استفاده می شود. مشخصات ظاهری شکل ظاهری مایع ویسکوز بی رنگ PH ٧~٨ […]
نوامبر 14, 2020
سود پرک

سود پرک

سود پرک یا سود کاستیک، همان سدیم هیدروکسید گرانوله یا جامد است که کاربردهای گسترده ای دارد. پتروشیمی دانشمند فروشنده سود پرک و یکی از بزرگترین […]
نوامبر 14, 2020

سود مایع

برای اطلاع از آخرین لیست قیمت بازار برای انواع سود مایع و همچنین درخواست هرگونه مشاوره، با ما تماس بگیرید 026 33 106 021 22 11 […]
نوامبر 14, 2020
انواع باز ها

انواع باز ها

انواع باز ها دی آنیون اورتو-دی اتینیل بنزن دی آنیون متا-دی اتینیل بنزن آنیون لیتیم مونوکسید دی آنیون پارا- دی اتینیل بنزن آنیون اتیل متانیدها آنیون […]