نوامبر 15, 2020

تگزاپون N70

مشخصات تگزاپون خمیر سفید نیمه شفاف سفید یا زرد رنگ با بویی ملایم است که نام سدیم لوریل اثر سولفات می‌باشد. دارای خاصیت کف زایی خوبی […]
نوامبر 15, 2020

سدیم لوریل اتر سولفات صدفی (تگزاپون صدفی)

  سدیم لوریل اتر سولفات صدفی (تگزاپون صدفی) این ماده به عنوان اکتیو آنیونیک همراه ماده صدفی کننده در محصولات بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. […]