نوامبر 14, 2020

ضد کف الکلی ISD-400

نام محصول: ضد کف الکلی ISD-400 فرمول شیمیایی محصول: C8H18O بسته بندی: بشکه های 50، 100 و 200 کیلوگرمی ضد کف الکلی ISD 400 آنتی فوم […]
نوامبر 14, 2020
ضد کف غیر سیلیکونی

ضد کف غیر سیلیکونی

ضد کف غیر سیلیکونی با توجه به نام این محصول باید بدانید که ضد کف غیر سیلیکونی ماهیت یا بیس فاقد سیلیکون دارند یعنی در ترکیبات […]
نوامبر 14, 2020
ضد کف سیلیکونی

ضد کف سیلیکونی

ضد کف سیلیکونی هنگامی که یک گاز در یک مایع پراکنده و تثبیت می شود، کف تشکیل می شود. در صورت عدم کف زدایی، توده حباب […]
نوامبر 14, 2020
ضد کف

ضد کف (آنتی فوم و دیفومر)

نوامبر 14, 2020 ضد کف الکلی ISD-400 اطلاعات بیشتر نوامبر 14, 2020 ضد کف غیر سیلیکونی اطلاعات بیشتر نوامبر 14, 2020 ضد کف سیلیکونی اطلاعات بیشتر […]