نوامبر 14, 2020

سرب

مشخصات و کاربرد از عنصرهای شیمیایی واسطه در جدول تناوبی است و در رده ی فلزها قرارمی گیرد. سرب عنصر سنگین سمی و چکش خوار است […]
نوامبر 14, 2020

کبالت

کبالت فلزی است سفید رنگ و با شکل ظاهری شبیه نیکل ولی با ته رنگ فیروزه ای به جای ته زرد نیکل. این فلز در آلیاژ […]
نوامبر 14, 2020

انواع فلزات

انواع فلزات سرب نوامبر 14, 2020 انواع فلزات کبالت نوامبر 14, 2020 تعاریف علمی فلزات: در علم فیزیک، به طور کلی فلز به عنوان هر ماده […]