نوامبر 14, 2020

انواع ویتامین

ویتامین چیست؟ ویتامین یک مولکول آلی و یک ریز مغذی ضروریست که ارگانیسم ها برای عملکرد مناسب متابولیسم خود به مقدار کم به آن احتیاج دارند. […]