انواع کمک منعقد کننده

نوامبر 14, 2020

پلی الکترولیت

پتروشیمی دانشمند نمایندگی فروش پلی الکترولیت (Polyelectrolyte) برند شیان (XIAN) می باشد. به منظور دریافت MSDS پلی الکترولیت یا آنالیز پلی الکترولیت (Polyelectrolyte) و دریافت نمونه از […]
نوامبر 14, 2020

انواع کمک منعقد کننده

انواع کمک منعقد کننده پلی الکترولیت نوامبر 21, 2020 برای اطلاع از آخرین لیست قیمت بازار برای کمک منعقد کننده ها شامل: پلی الکترولیت، آهک هیدراته، کربنات […]