Logo

  فیکسه کننده راکتیو

  1. گروه تولیدی و بازرگانی شیمیایی دانشمند
  2. لیست محصولات
  3. صنعت نساجی
  4. فیکسه کننده راکتیو

  FJ-30

  این ماده یک تـرکیب پلیمـری بدون فــرمال دهیده  بوده که به جهت فیکس کـــردن رنگهای راکتیو و مستقیم استفاده می شود.

   

  مشخصات ظاهری

  شکل ظاهری مایع غلیظ و تقریباً شفاف

  در دمای ۲۵ درجه PH

  ۵-۶

  ترکیب شیمیایی بر پایه مواد پلیمری و معدنی
  ساختار یونی کاتیونیک
  خاصیت حل شوندگی به راحتی در آب حل می شود
  درصد ماده خشک

  ۳۹%

  دانسیته در دمای ۲۵ درجه 1,15

   

  مشخصات فیزیکی

  • این ماده باعث افزایش ثبات شستشویی پارچه های رنگ شده با رنگزای راکتیو می شود و روی ثبات نوری رنگ تاثیر منفی ندارد.
  • با تغییرات دمایی امکان کدر شدن وجود دارد ولی در کیفیت نهایی هیچ تاثیری نخواهد داشت.
  • با مواد تکمیلی نانیونیک و کاتیونیک سازگار بوده و قابل استفاده در یک حمام می باشد.
  • در هر دو سیستم ممتد و رمق کشی قابل مصرف می باشد.
  • با مواد واسطه ای که شامل سولفات است مشکلی ندارد ، بدون کف است و تاثیر منفی روی زیردست پارچه ایجاد نخواهد کرد.

   

  توضیحات کاربردی

  سیستم رمق کشی

  پس از رنگرزی با رنگ مستقیم یا راکتیو با درصد وزنی ۲-۱ ، % مطابق با عمق رنگ در ۵-۴ و دمای ۴۰-۳۰ درجه کار شود
  البته یک آبکشی کامل قبل از مصرف نیز پیشنهاد میشود.

   

  بسته بندی

  در بشکه های پلاستیکی ۱۱۰ کیلویی در ظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت ۶ماه قابل نگهداری می باشد.

  فرم ارسال نظر

  پاسخ دادن به :

  امتیار خود را ثبت کنید

  در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
  اعتبارسنجی فرم موفق بود!
  نظرات کاربران