نوامبر 14, 2020

رزین اپوکسی

مشخصات و کاربرد اپوکسی یا پلی پوکساید، یک بسپار ترموست است که از واکنش رزین اپوکساید با سفت کننده ی پلی آمین حاصل می شود. اپوکسی […]
نوامبر 14, 2020

اتانول

تاریخچه اتانول: از دوران پیش از تاریخ توسط انسان به عنوان ماده مست کننده نوشیدنی های الکلی از اتانول استفاده می شده است. باقی مانده های […]
نوامبر 14, 2020

استون

استون: ترکیب آلی استون، یک حلال قطبی آپروتیک است. یعنی یون های هیدروژن را آزاد نمی کند. از استون به عنوان حلال بسیاری از ترکیبات آلی […]
نوامبر 14, 2020
blank

تولوئن

تولوئن از هیدرو کربن های آروماتیک است شکل ظاهری آن جامدی سفید رنگ با بلورهای سوزنی شکل و مایعی صاف و نامحلول در آب با بویی […]
نوامبر 14, 2020

حلال 402، 410 و حلال ویژه

حلال ویژه چیست؟ وایت اسپریت ها یا همان حلال 402 درواقع ترکیباتی هیدروکربنی هستند و از برش دادن کروزن (نفت سفید) تولید می شوند. از جمله این ترکیبات […]
نوامبر 14, 2020

بوتیل اکریلات

مشخصات و کاربرد این ماده با شکل ظاهری مایع بی رنگ و مهمتراینکه به عنوان یک مونومر شناخته می شود ویک مونومر اکریلیکی است که به […]
نوامبر 14, 2020

سیکلو هگزانون

کاربرد و بسته بندی به طور عمده به عنوان یک واسطه در سنتز تایلون و همچنین یک ماده ی فعال در ترکیبا ت ضد قارچی است […]
نوامبر 14, 2020
blank

اسید آکریلیک

مشخصات و کاربرد این ترکیب شکل ظاهری مایع بی رنگ متمایل به آبی دارد که معمولا در صنایع تولید انواع ژل ها،استفاده میشود و معروف ترین […]
نوامبر 14, 2020

پر کلر اتیلن

مشخصات و کاربرد پرکلر اتیلن یا تترا کلرو اتن مایعی بیرنگ که به طو گسترده در خشک شویی پارچه ها مورد استفاده قرار میگیرد.این ماده بوی […]