فوریه 3, 2021

بنزالکونیوم کلراید

بایوساید بنزالکونیوم کلراید: بایوساید بنزالکونیوم کلرید، نوعی سورفکتانت کاتیونی است که جزو دسته بندی بایوسایدهای غیر اکسید کننده یا (Non-Oxidative) محسوب می شود. این بایوساید بر […]
فوریه 1, 2021

گلوتار آلدئید

گلوتار آلدئید: گلوتارآلدئید، که با نام سایدکس و گلوتارال در بین دیگران نیز شناخته می شود، نوعی بایوساید، ضد عفونی کننده، نگهدارنده و ثابت کننده است، […]
ژانویه 31, 2021

پروکسی استیک اسید

پروکسی استیک اسید: پراستیک اسید که به آن پراکسی استیک اسید یا PAA نیز گفته می شود، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی CH3CO3H است. این […]
دسامبر 30, 2020
ایزوتیازولین

ایزوتیازولین

(Isothiazolinone)اهمیت ایزوتیازول و ترکیبات حاوی هسته ایزوتیازول طی چند سال اخیر در حال افزایش است. ایزوتیازولین (Isothiazolinone) یک ترکییب شیمیایی آلی حاوی حلقه هتروسیکل است. این ماده به […]
نوامبر 14, 2020
بایوساید

انواع بایوساید

فوریه 3, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه 3, 2021موضوعات انواع بایوساید بنزالکونیوم کلراید آیا پسندیدید؟1 0 اطلاعات بیشترفوریه 1, 2021منتشر شده توسط admin در فوریه […]