دسامبر 27, 2020

زایلین

زایلین چیست؟ زایلین (از واژه یونانی ξύلو، زیلو، “چوب”)، بر گرفته شده است. زایلول یا دی متیل بنزن هر یک از ایزومرهای دی متیل بنزن یا […]
نوامبر 14, 2020

مورفولین

مورفولین یک ترکیب شیمیایی هتروسیکل می باشد. پتروشیمی دانشمند یکی از بزرگترین وارد کنندگان مواد شیمیایی و تولید کنندگان برتر کشور، آمادگی خود را جهت فروش […]
نوامبر 14, 2020

مونو اتیلن گلایکول

مشخصات و کاربرد این ترکیب شیمیایی با شکل ظاهری بی رنگ،و مایع مانند، بی بو، سمی، و مزه ای شیرین داردو یک ترکیب آلی است که […]
نوامبر 14, 2020

استون

استون: ترکیب آلی استون، یک حلال قطبی آپروتیک است. یعنی یون های هیدروژن را آزاد نمی کند. از استون به عنوان حلال بسیاری از ترکیبات آلی […]
نوامبر 14, 2020

تولوئن

تولوئن از هیدرو کربن های آروماتیک است شکل ظاهری آن جامدی سفید رنگ با بلورهای سوزنی شکل و مایعی صاف و نامحلول در آب با بویی […]
نوامبر 14, 2020

حلال 402، 410 و حلال ویژه

حلال ویژه چیست؟ وایت اسپریت ها یا همان حلال 402 درواقع ترکیباتی هیدروکربنی هستند و از برش دادن کروزن (نفت سفید) تولید می شوند. از جمله این ترکیبات […]
نوامبر 14, 2020

سیکلو هگزانون

کاربرد و بسته بندی به طور عمده به عنوان یک واسطه در سنتز تایلون و همچنین یک ماده ی فعال در ترکیبا ت ضد قارچی است […]
نوامبر 14, 2020

پر کلر اتیلن

مشخصات و کاربرد پرکلر اتیلن یا تترا کلرو اتن مایعی بیرنگ که به طو گسترده در خشک شویی پارچه ها مورد استفاده قرار میگیرد.این ماده بوی […]
نوامبر 14, 2020

حلال بی بو

مشخصات و کاربرد این ماده نفت بی بو می باشد که شکل ظاهری این ترکیب مایعی سفید، بی رنگ، و بی بو و کمی سنگین تر […]